logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2019-12-23
W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z...

Komunikat dotyczący zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawianych od dn. 01.01.2020 r.

2019-11-27
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów inter...

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2020 - 31.12.2021

2019-11-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...