logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

07/2020 - Ogłoszenie o naborze

2020-01-22
Starszy referent Wydział Gospodarki Lekami Dział Refundacji i Rozliczeń Aptek Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

06/2020 - Ogłoszenie o naborze

2020-01-22
Starszy referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców Sekcja ds. eWUŚ Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

05/2020 - Ogłoszenie o naborze

2020-01-22
Starszy referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców Sekcja ds. eWUŚ Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Środa z Profilaktyką, tym razem profilaktycznie z licealistami

2020-01-21
Jutro środa, więc Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na kolejną akcję pt. Środa z Profilaktyką. Tym razem będziemy z wrocławskimi licealistami i przyszłymi technikami medycznymi rozmawiać na...

Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

2020-01-21
W nawiązaniu do komunikatu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta...

Komunikat w sprawie składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

2020-01-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioski o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodow...

Cytologia- proste badanie, które może uratować życie!

2020-01-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne, które realizowane są na Dolnym Śląsku w 230 gabinetach....

Dzień Babci i Dziadka z NFZ

2020-01-20
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że podstawą działań profilaktyczno leczniczych wśród osób starszych jest regularna aktywność fizyczna, która zapewnia sprawność ruchową, dobre samop...

04/2020 - Ogłoszenie o naborze

2020-01-20
Starszy referent Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Monitorowania, Analiz Medycznych i Planowania Świadczeń Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

03/2020 - Ogłoszenie o naborze

2020-01-20
Starszy referent Wydział Organizacyjny Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od września 2019 roku do grudnia 2019 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2020-01-19
Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od września 2019 roku do grudnia 2019 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów...

02/2020 - Ogłoszenie o naborze

2020-01-17
Starszy Specjalista Delegatura DOW NFZ w Jeleniej Górze Miejsce pracy Jelenia Góra Wymiar etatu 1,0...

Informacja na temat blokady możliwości przekazywania danych sprawozdawczych za 2019 r.

2020-01-17
Nawiązując do komunikatów z 03.01.2020 r., 13.12.2019 r.. 21.11.2019 r. w części dot. blokady, zgodnie z § 23.1 oraz § 27.2 OWU, sprawozdawczości i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrow...

Warsztaty dietetyczne podczas kolejnej Środy z Profilaktyką

2020-01-14
Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego, co drugi dorosły w Polsce powyżej 15 roku życia ma kilka kilogramów za dużo. Trzech na pięciu z nas ma nadwagę, a jeden na...

Zmiana terminu na zgłaszanie danych dotyczących liczby ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

2020-01-14
W nawiązaniu do komunikatów z dnia 3.01.2020 roku dotyczących zgłaszania liczby ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r., Dolnośląski Oddział...

Umowy wieloletnie w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE - 2020 r.

2020-01-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o podpisanych aneksach do umów wieloletnich w rodzaju ratownictwo medyczne na 2020 r. rejon operacyjny nazwa podmiotu okres rozliczeniowy okres obow...

Ważne! Komunikat w sprawie dopuszczalnych postaci e-recepty

2020-01-13
Od dnia 8 stycznia 2020 roku lekarz ma obowiązek wystawić receptę elektroniczną. Pacjent otrzymuje informację o e recepcie w postaci · SMS a z 4 cyfrowym kodem dostępu, lub i · e maila z załączoną w...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. (uzupełnienie informacji do komunikatu z dnia 3.01.2020r.)

2020-01-13
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 3.01.2020 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu DOW NFZ informuje, że w związku z aktualizacją techniczną Portalu Świadczenio...

Medycyna szkolna - termin składania załącznika nr 25 za styczeń 2020r.

2020-01-13
Medycyna szkolna - termin składania załącznika nr 25 za styczeń 2020r....