logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Komunikat dla świadczeniodawców – interfejs dostępowy WSBroker

2020-07-10
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 czerwca 2020 roku dot. nowego kanału do przekazywania komunikatów sprawozdawczych za pomocą interfejsu dostępowego WSBroker https www.nfz wroclaw.pl default2.aspx...

24/2020 Ogłoszenie o naborze - Ogłoszenie o naborze

2020-07-10
Starszy referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców Dział Skarg i Wniosków Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

2020-07-09
Od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia. W skali całego kraju to 180 milionów złotych miesięcznie. P...

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń za 2019 rok.

2020-07-06
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów obowiązujących w 2019 roku. Wyniki przedmiotowej weryfikacji dostępne są poprzez...

Komunikat dotyczący wystawiania recept dla pacjentów powyżej 75 roku życia

2020-07-03
Od 1 października 2020 r. recepty 75 wystawią nie tylko lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, ale również inni pracownicy medyczni 1 lipca 2020 r. w życie wchodzą przepisy przyznające...

23/2020 - Ogłoszenie o naborze

2020-07-02
Młodszy Specjalista Delegatura DOW NFZ w Legnicy Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Legnica Wymiar etatu 1,0...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r.

2020-07-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporz...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do DOW NFZ wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

2020-07-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r.

2020-07-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sp...

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń za I kwartał 2020 roku.

2020-07-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów obowiązujących w okresie styczeń – marzec 2020 roku. Wyniki przedmiotowej weryfika...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za czerwiec 2020

2020-06-30
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za czerwiec 2020 w postaci plików R_UMX oraz Z_WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425...

22/2020 - Ogłoszenie o naborze

2020-06-29
Starszy referent Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Monitorowania Realizacji Umów, Ewidencji i Sprawozdawczości Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

21/2020 - Ogłoszenie o naborze

2020-06-29
Główny Specjalista Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 3 4...

Wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP

2020-06-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje że Prezes Rady Ministrów, Zarządzeniem nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r., WPROWADZIŁ na całym terytorium RP drugi stopień alarmowy CRP BRAVO CRP , który obowi...

Wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP

2020-06-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje że Prezes Rady Ministrów, Zarządzeniem nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r., WPROWADZIŁ na całym terytorium RP drugi stopień alarmowy CRP BRAVO CRP , który obowi...

WKS.261.16.2020 - Zaproszenie do składania ofert

2020-06-26
Obsługa świadczeniobiorców w zakresie wystawiania EKUZ w DOW NFZ we Wrocławiu, w Delegaturze DOW NFZ w Jeleniej Górze, w Delegaturze DOW NFZ w Wałbrzychu...

Wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP

2020-06-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje że Prezes Rady Ministrów w dniu wczorajszym, Zarządzeniem nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 r., WPROWADZIŁ na całym terytorium RP drugi stopień alarmowy CRP BR...

Uchwała Rady DOW NFZ z dnia 25.06.2020 r.

2020-06-26
Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w dniu 25 czerwca 2020 r., w trybie obiegowym podjęła Uchwałę Nr 5 2020 IV w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Dolnośląskiego Oddziału Wo...

20/2020 - Ogłoszenie o naborze

2020-06-25
Referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców Dział Obsługi Świadczeniobiorców Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0 Vacat 2,0...

WAG.261.3.1.2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2020-06-24
Część I Modernizacja środowisk serwerowych Część II Urządzenia do przechowywania danych Część III Urządzenia sieciowe...