logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Obsługa klientów w placówkach NFZ w okresie zwiększonych zachorowań na COVID-19

2022-01-21
Więcej informacji jak załatwić sprawę w Funduszu od 24 stycznia 2022 r. https www.nfz.gov.pl dla pacjenta obsluga klienta Jak się z nami skontaktować Jeśli chcesz załatwić sprawę albo zadać pytan...

PLAN POSTEPOWAŃ AKTUALIZACJA 20.01.2022 - Zaproszenie do składania ofert

2022-01-20
Plan postepowań na 2022 rok aktualizacja z dnia 20.01.2022...

Środa z Profilaktyką. Profilaktyka raka szyjki macicy.

2022-01-20
Każdego dnia 10 Polek słyszy diagnozę raka szyjki macicy. Połowa z nich przegrywa walkę z chorobą z powodu zbyt późnego wykrycia. Najskuteczniejszymi sposobami ochrony i pokonania tego nowotworu są...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od lipca 2021 roku do grudnia 2021 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2022-01-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od li...

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19(obowiązują od 24 stycznia 2022 roku)

2022-01-19
Zasady uruchamiania transportu sanitarnego zespołu transportowego COVID 19 , wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID 19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narod...

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2022-01-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 14.01.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie, poprzedzające zawarcie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie noc...

Środa z Profilaktyką. Profilaktyka chorób stóp.

2022-01-13
Poprawna postawa w ogromnej mierze zależy od kondycji naszych stóp. Utrzymują one ciężar ciała i dostosowują się do podłoża. Niestety, również ten narząd ruchu narażony jest na wiele schorzeń. Należą...

WAŻNA informacja dotycząca terminu przekazania danych sprawozdawczych za rok 2021

2022-01-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina1, że Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc pop...

Ogłoszenie Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego

2022-01-11
Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w se...

Informacja dotycząca składania dokumentacji rozliczeniowej odnośnie premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 dla świadczeniodawców realizującym świadczenia lekarza POZ

2022-01-11
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 10 2021r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dane o rodzaju premii cząstkowa, całościowa i jej wysokości dostę...

Profilaktyka 40 PLUS – składanie wniosków

2022-01-11
Profilaktyka 40 PLUS – składanie wnioskówDyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego Profilaktyka 40...

Harmonogram postoju dentobusu na terenie województwa dolnośląskiego w styczniu 2022 r.

2022-01-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia w załączeniu harmonogram postoju dentobusu w styczniu 2022 r. Świadczenia udzielane są przez świadczeniodawcę DIRECTMEDIC Sp z o.o. z siedzibą we Wrocław...

Zmiana terminu zaczytywania plików całościowych POZ/KAOS za styczeń 2022 r.

2022-01-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że pliki z listami podopiecznych POZ KAOS będą importowane zaczytywane do SINFZ do 13 stycznia 2022 r. W przypadku py...

7 stycznia Centrala, oddziały i delegatury NFZ nie pracują

2022-01-05
W piątek, 7 stycznia Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, w tym delegatury i sale obsługi klientów, będzie nieczynny. Zachęcamy do skorzystania z Telefonicznej Informacji Pacjenta lub wizyty w oddziale...

Informacja o wskaźnikach realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie OŚRODKA ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

2022-01-04
W związku z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z późn. zm., D...

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)

2021-12-31
Informuję, że w wyniku postępowania 01 22 000005 SOK 11 7 11.1450.200.02 06 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem...

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) umową PSZ

2021-12-31
Informuję, że w wyniku postępowania 01 22 000002 LSZ 03 8 03.4240.010.02 12 dokonano pozytywnej oceny następujących wniosków Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, 3401036, 58 506 Je...

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC I umową PSZ

2021-12-31
Informuję, że w wyniku postępowania 01 22 000003 LSZ 03 8 11.1450.400.02 12 dokonano pozytywnej oceny 1 wniosku Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, 3401024, 59 700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska...

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) umową PSZ

2021-12-31
Informuję, że w wyniku postępowania 01 22 000001 LSZ 03 8 03.4240.011.02 12 dokonano pozytywnej oceny następujących wniosków Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, 3201032, 58 30...