logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2019-03-21
Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów...

Ofertowanie 11.22.0320

2019-03-21
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 11.22.0320 Wykonano poprawki w zakresie walidacji wniosku oferty przed eksportem pliku oferty elektronicznej....

Komunikat dla lekarzy diabetologów, lekarzy POZ i pielęgniarek diabetologicznych

2019-03-20
W związku z uruchomieniem badania systemu monitorowania, leczenia oraz opieki nad pacjentami z cukrzycą, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza lekarzy diabetologów, leka...

Komunikat na temat realizacji świadczeń otolaryngologicznych w Szpitalu Powiatowym w Złotoryi

2019-03-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 31 marca 2019 roku wygasa umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oddziału otolaryngologicznego w Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka w Z...

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad realizacji transportu sanitarnego

2019-03-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że usługi transportu sanitarnego są świadczeniami towarzyszącymi, realizowanymi w ramach kompleksowości udzielanych świadczeń bę...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń z zakresu list oczekujących od okresu sprawozdawczego kwiecień 2019 roku

2019-03-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń...

22/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-03-19
Referent Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Komunikat Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-03-18
Na podstawie art. 3lic ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny T...

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na udzielenie świadczenia.

2019-03-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 333 zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

2019-03-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania 01 19 000233 LSZ 03 1 01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń...

21/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-03-15
Starszy Specjalista Wydział Kontroli Sekcja ds. Kontroli Wewnętrznej Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

20/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-03-15
Starszy Specjalista Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Sekcja Podstawowej Opieki Zdrowotnej Miejsce pracy Wrocław wymiar etatu 1,0...

Ofertowanie 11.09.1202

2019-03-14
Wersja 11.09.1202 2019 02 12 Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku oferty w zakresie prezentacji wykazu podwykonawców oraz zestawienia zasobów....

WAG.261.2.3.2019 - Zaproszenie do składania ofert

2019-03-13
Dostawa kopert i papieru firmowego...

WAG.261.1.34.2019 - Zaproszenie do składania ofert

2019-03-13
Opracowanie analizy efektywności ekonomicznej i funkcjonalnej lokali obecnie wykorzystywanych przez DOW NFZ...

Wiosna dla zdrowia! DOW NFZ zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne

2019-03-13
W 2018 roku tylko 85 tysięcy kobiet przebadało się na Dolnym Śląsku w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi mammografia to prawie o 20% mniej niż 2017 roku. Z kolei z Populac...

Ofertowanie 11.18.0312

2019-03-13
Historia zmian w module Konkurs Ofert 2019 Wersja 11.18.0312 2019 03 12 Wykonano poprawki w zakresie edycji zakresu dat wniosku. Wersja 11.17.0311 2019 03 11 Wykonano poprawki w zakresie wydruku ofe...

Harmonogram postoju dentobusu

2019-03-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w marcu dentobus odwiedzi szkoły podstawowe w Kłodzku i Kudowie Zdroju. Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysp...

18/2019 - Ogłoszenie o naborze - Ogłoszenie o naborze

2019-03-11
Referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Sekcja ds. eWUŚ Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

17/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-03-11
Referent Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Monitorowania Realizacji Umów, Ewidencji i Sprawozdawczości Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...