logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2020 w rodzaju PSY

2019-12-06
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzaju opieka psychiatr...

Położnicze i pozapołożnicze wskazania do cięcia cesarskiego

2019-12-05
W nawiązaniu do wygłoszonych 2 grudnia 2019 r. podczas narady ordynatorów i oddziałowych oddziałów położniczo ginekologicznych i neonatologicznych szpitali województwa dolnośląskiego wypowiedzi konsu...

74/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-12-05
Referent Wydział Administracyjno Gospodarczy Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Komunikat dotyczący zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

2019-12-05
W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 154 2019 DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Inte...

Dla lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz aptek

2019-12-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu przekazuje komunikat Centrali NFZ dla podmiotów kontrolowanych dotyczący przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw...

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju Ratownictwo Medyczne dotycząca dokumentacji rozliczeniowej za miesiąc grudzień 2019 roku

2019-12-04
Szanowni Państwo, W związku z koniecznością wydatkowania do 31.12.2019 roku środków z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego, przeznaczonej na finansowanie świadczeń udzielanych przez zespoły ra...

WAG.261.3.12.2019 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2019-12-04
Świadczenie usługi wsparcia serwisowego wraz z asystą techniczną na posiadany system zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEM...

Środa z Profilaktyką, tym razem profilaktycznie z licealistami

2019-12-03
Już jutro, z okazji kolejnej Środy z Profilaktyką, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną spotyka się z liceal...

Ważne! Telefoniczna Informacja Pacjenta dostępna pod swoim stałym numerem 800 190 590

2019-12-03
Całodobowa, bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta jest już dostępna pod swoim stałym numerem 800 190 590....

Ważne! Utrudnienia w dostępie do Telefonicznej Informacji Pacjenta

2019-12-02
Trwają prace serwisowe systemu. Jeśli nie dodzwonią się Państwo na Telefoniczną Informację Pacjenta nr 800 190 590 , zachęcamy do skorzystania z numeru zastępczego 22 165 57 00 Uwaga Koszt połączen...

DEI.261.23.2019 - Zaproszenie do składania ofert

2019-12-02
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usług w zakresie serwisu oraz obsługi konserwacyjnej central telefonicznych...

DEI.261.24.2019 - Zaproszenie do składania ofert

2019-12-02
Świadczenie usługi dzierżawy łącza Internetowego...

DEI.261.25.2019 - Zaproszenie do składania ofert

2019-12-02
Świadczenie usługi dzierżawy 12 par włókien światłowodowych 24J pomiędzy budynkami przy ulicy Dawida 2 a Joannitów 6...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy w zakresie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

2019-12-02
W związku z ukazaniem się Zarządzenia nr 156 2019 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpi...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego wzoru wniosku dotyczącego cofnięcia statusu w aplikacji AP KOLCE

2019-12-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z uwagi na fakt, iż aplikacja udostępniona przez Fundusz dotyczy harmonogramów przyjęć, których częścią jest lista oczekujących...

Harmonogram postoju dentobusu o1-31.12.2019 r.

2019-12-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w grudniu dentobus odwiedzi Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Przedszkole Miejskie w Mieroszowie. Dentobus jest w pełni wypos...

Harmonogram postoju mammobusów 02-31.12.2019 r.

2019-12-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniach od 02 do 31 grudnia 2019 r. mammobusy odwiedzą na Dolnym Śląsku następujące powiaty. Zapraszamy kobiety w wieku 50 69 lat na bezpłatną mammogr...

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2020 w zakresie Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2019-12-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzaju podstawowa opiek...

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2020 w rodzajach: AOS, LSZ, REH, STM, PRO, SOK, OPH, SPO

2019-11-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach ambulatoryjna...

Telefoniczna informacja Pacjenta przejściowe problemy od 1 grudnia

2019-11-29
Od 1 grudnia 2019 roku mogą mieć Państwo przejściowe problemy z dodzwonieniem się na Telefoniczną Informację Pacjenta pod numer 800 190 590. Przerwa w dostępności TIP pod wskazanym numerem wystąpi ze...