logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania danych dotyczących liczby etatów ratowników medycznych do DOW NFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.

2021-01-18
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 04.01.2021 r., Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o przedłużeniu terminu na przekazanie do Oddziału, informacji o liczbie etatów rat...

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOW NFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.

2021-01-18
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 04.01.2021 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedłuża termin na, przekazanie do Oddziału, informacji o liczbie etatów pielęgniarek i poło...

Dotyczy rozliczenia końcowego umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2020 rok.

2021-01-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, w nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 stycznia 2021 roku informuje, że został przesunięty termin z 15 stycznia na 22 stycznia 2021 roku ostatecznego przesłania danyc...

Ofertowanie 12.75.0112

2021-01-15
Historia zmian w module Konkurs Ofert 2021 Wersja 12.75.0112 2021 01 12 Wykonano naprawę aplikacji w zakresie edycji punktu oferty dla postępowań od roku 2021....

Szczepienia populacyjne: Komunikat Centrum e-Zdrowia dla punktów szczepień

2021-01-14
WAŻNA AKTUALIZACJA Termin na wprowadzenie grafików do systemu e-Rejestracji został wydłużony do niedzieli 17 stycznia do godz. 24.00...

WAŻNE – zmiana w sposobie rozliczania świadczeń hemodializoterapii udzielanych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

2021-01-14
W związku z wydaniem przez Prezesa NFZ zarządzenia nr 10 2021 DSOZ z 12 stycznia 2021 roku Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż dotychczasowy sposób rozliczania świadczeń hemodializoterapi...

Dot. dokonania korekty rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń na podstawie tzw. 1/12 kontraktu za rok 2020 r.

2021-01-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż Świadczeniodawcy, którzy skorzystali z formy rozliczenia świadczeń na podstawie tzw.1 12 kontraktu zgodnie Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadc...

Komunikat dla osób z gr 0

2021-01-13
Wszystkie osoby, które mieszczą się w gr 0 proszone są o zgłoszenie do 14.01 chęci zaszczepienia za pośrednictwem formularza dostępnego na online https szczepieniakadry.rcb.gov.pl oraz zgłoszenie się...

Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie wystawiania eSkierowań

2021-01-11
Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie wystawiania eSkierowań...

Informacja dla pacjentów POZ zadeklarowanych do Praktyki Lekarza Rodzinnego Różańska Katarzyna, Różański Stanisław s.c. NZOZ

2021-01-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez podmiot leczniczy Praktyka Leka...

Informacja dla pacjentów POZ zadeklarowanych do Strzelińskiego Centrum Medycznego

2021-01-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez podmiot leczniczy Strzelińskie...

Informacja dla pacjentów poz zadeklarowanych do Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji

2021-01-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez podmiot leczniczy Podstawowej O...

Podstawowa Opieka Zdrowotna - Nocna i Świąteczna Opieka zdrowotna - umowy 2021

2021-01-08
Wykaz podmiotów realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej....

Szczepienia przeciwko rotawirusom

2021-01-08
Komunikat w sprawie realizacji szczepień przeciwko rotawirusom w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021. profilaktyka RVGE Rotavirus Gastroenteritis nieżytu żołądkowo jelitow...

Zmiana terminu zaczytywania plików całościowych POZ/KAOS za styczeń 2021 r.

2021-01-07
Zmiana terminu zaczytywania plików całościowych POZ/KAOS za styczeń 2021 r....

Informacja w sprawie doniesień TVN24

2021-01-06
W nawiązaniu do materiału wyemitowanego 6 stycznia 2021roku na antenie TVN24 informuję, że dolnośląski NFZ podjął działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności wydarzeń opisanych w materiale pt. „...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów ratowników medycznych do DOW NFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.

2021-01-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawi...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOW NFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.

2021-01-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawi...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do DOW NFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.

2021-01-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z...

Funkcjonalność systemu P1 - weryfikacja informacji o lekach dla osób 75 i kobiet w ciąży

2021-01-04
Od 31 grudnia 2020 r. pracownicy medyczni mogą realizować obowiązek weryfikacji informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych n...