logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Komunikat dotyczący zleceń na zaoaptrzenie w wyroby medyczne

2019-07-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 czerwca 2019 r. wchodzi w życie art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków sp...

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2019 - 31.12.2021

2018-11-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...

Od 1 października zmieniają się miejsca udzielania świadczeń w zakresie badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej

2018-09-25
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 października 2018 roku obowiązują nowe umowy w zakresie badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Obecnie takie badania będą rea...

Przypisywanie kodów świadczeń wg Ministra Zdrowia, a zaostrzenie parametrów weryfikacji w zakresie błędu 50601037- przekazano nieprawidłowy kod wg MZ

2019-06-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wdrożona w 2014 roku centralna reguła weryfikacyjna CRW o kodzie 50601037 sprawdzająca poprawność przypisania kodów świadczeń...