logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Komunikat dotyczący zleceń na zaoaptrzenie w wyroby medyczne

2019-07-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 czerwca 2019 r. wchodzi w życie art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków sp...

WAŻNE/POZ – rozliczenie współczynnika za e-recepty (dodatkowe oświadczenie do rachunku)

2019-09-09
W związku z zarządzeniem nr 115 2019 DSOZ Prezesa NFZ z 30 sierpnia 2019 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstaw...

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2019 - 31.12.2021

2018-11-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...

WAŻNE - zmiany w sprawozdawczości (komunikat XML/SWIAD)

2019-09-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z komunikatem opublikowanym przez Centralę Funduszu https www.nfz.gov.pl aktualnosci aktualnos...

Od 1 października zmieniają się miejsca udzielania świadczeń w zakresie badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej

2018-09-25
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 października 2018 roku obowiązują nowe umowy w zakresie badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Obecnie takie badania będą rea...