logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Lekarz, Farmaceuta

Komunikaty dla Lekarza i Farmaceuty


APTEKI - konto na Platformie P1

2018-12-21
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przypomina, że do 31 grudnia 2018 r. wszystkie apteki i punkty apteczne powinny założyć konto na Platformie P1, wygenerować certyfikaty oraz zaktualizow...

komunikat dla aptek w sprawie sprawozdawania nr REGON w komunikacie LEK

2018-10-25
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy numer REGON u którego wystawiono receptę refundowaną...

Refundacja szczepionki przeciwko grypie

2018-09-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że od 1 lipca 2018 r. podlega refundacji z odpłatnością 50%, szczepionka przeciw grypie VaxigripTetra, zawiesina do w...

Komunikat dla aptek w sprawie korekt w związku z wycofaniem produktu leczniczego przez GIF

2018-07-17
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie korekt danych sprawozdawanych w okresie rozliczeniowym, w przypadku dokonania zwrotu leku, ujętego w decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wyc...

komunikat dla aptek w sprawie sprawozdawania nr REGON w komunikacie LEK

2018-07-09
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy numer REGON , u którego wystawiono receptę refundowaną...

Komunikat w sprawie potwierdzenia utrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept refundowanych

2018-07-04
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie potwierdzenia utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów yfikujących recepty przez lekarzy lekarzy dentystów felczerów, którzy mie...

Komunikat dla Aptek o obowiązku powiadomienia NFZ o miejscu przechowywania recept

2018-05-16
w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lu...

dot. Przedłużenia terminu składania wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept dla lekarzy.

2017-12-27
Nawiązując do komunikatu z dnia 15 grudnia 2016r. oraz komunikatu z dnia 30 czerwca 2017 r. DOW NFZ informuje, że w Oddziale nadal trwa proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie up...

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasły z dniem 31 grudnia 2016r.

2017-06-30
Nawiązując do komunikatu z dnia 15 grudnia 2016r. DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa nadal proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept dla l...

Aktualizacja NPWZ Kierownika apteki - c.d.

2017-06-14
Nawiązując do komunikatu z dnia 9 czerwca 2017 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu informuje, że zostały przygotowane aneksy do umów dla aptek, które w umowie na wydawanie refundowanego...