logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy aktualizacji aplikacji AP-KOLCE

2018-10-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na koniec października 2018 roku zaplanowana jest aktualizacja aplikacji AP KOLCE wynikająca ze zmian zawnioskowanych przez świ...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie obowiązku wynikającego z przepisów Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 505 z późn.zm.) dotyczącym obowiązku posiadania prawa wykonywania zawodu.

2018-10-19
W związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku Dz.U. z 2018 r. poz. 505 z późn.zm. dotyczącym obowiązku posiadania numeru prawa wykonyw...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2018-10-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 18 000243 REH 05 1 05.2300.022.02 01 wniesionego przez Osteocy...

Już od 1 grudnia zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej

2018-10-19
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 grudnia 2018 r. obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma zwolnień lekarskich. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób wystawienia zwolnienia. Większoś...

Ofertowanie 11.05.1009

2018-10-19
Wersja 11.05.1009 2018 10 09 Wykonano naprawę funkcjonalności tworzenia punktu oferty wniosku zawierającego skojarzone zakresy świadczeń....

Komunikat w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

2018-10-17
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 października 2018 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przekazanie wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i lecze...

Dotyczy słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

2018-10-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zm...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT

2018-10-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu uprzejmie informuje, że wszelkie informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Systemu Monitorowania programów Terapeutycznych...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-10-15
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia...

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dot. wartości ryczałtów PSZ w okresie lipiec-grudzień 2018 roku

2018-10-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające oświadczenie Dyrektora DOW NFZ o wysokości ryczałtu...