logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca wartości umów na kolejny okres rozliczeniowy w rodzaju leczenie szpitalne oraz w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ)

2017-12-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzaju leczenie szpital...

Informacja dotycząca wartości umów na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach: AOS, SOK, NPL

2017-12-07
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach ambulatoryjna...

Aplikacja Ofertowanie (wersja 10.79.1120)

2017-12-07
Wydział Informatyki udostępnia aplikację Ofertowanie w wersji 10.79.1120 Wersja 10.79.1120 2017 11 20 Wykonano poprawki w zakresie eksportu pliku elektronicznej oferty....

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2017-12-05
W związku z ogłoszeniem w dniu 01.12.2017 r. postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresach świadczeń rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach...

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2017-12-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 1 grudnia 2017 roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodza...

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2021 r.

2017-12-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...

Informacja dotycząca ustalenia wartości umów na kolejny okres rozliczeniowy

2017-12-04
W nawiązaniu do komunikatów z dnia 27.10.2017 r. oraz 29.11.2017 r. dotyczących przedstawienia świadczeniodawcom warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy, Dolnośląski Oddział Woj...

Informacja dotycząca wartości umów na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach: PSY, REH, STM, PRO, SPO, OPH

2017-11-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach opieka psychi...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za listopad 2017

2017-11-30
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za listopad 2017 w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425, 0...

Informacja dotycząca ustalenia wartości umów na kolejny okres rozliczeniowy

2017-11-29
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27.10.2017 r. dotyczącego przedstawienia świadczeniodawcom warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego F...