logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

2017-03-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podle...

Komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń - 2016 rok

2017-03-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zakończeniu wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń umów obowiązujących w okresie rozliczeniowym 2016 rok. W celu doko...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od września 2016 roku do grudnia 2016 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2017-03-17
Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od września 2016 roku do grudnia 2016 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów...

Dlla świadczeniodawców realizujących PROGRAMY LEKOWE (dotyczy uzupełniania danych w SMPT )

2017-03-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że zgodnie z zapisami art. 188c ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowany...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-03-07
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny Tec...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-03-03
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny Tec...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za luty 2017

2017-02-28
Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za luty 2017...

Termin rozliczenia korekt deklaracji POZ w zakresie Medycyna Szkolna za IV kwartał 2016r.

2017-02-21
W nawiązaniu do komunikatu „Komunikat w sprawie korekty deklaracji POZ w zakresie Medycyna Szkolna za IV kwartał 2016r” Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że ostatec...

Komunikat w sprawie korekty deklaracji POZ w zakresie Medycyna Szkolna za IV kwartał 2016r.

2017-02-21
W związku z wykazywaniem na listach Medycyny Szkolnej podopiecznych POZ w wieku poniżej 5 tego roku życia DOW NFZ skorygował niesłusznie wykazywanych i rozliczonych świadczeniobiorców. W związku z po...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-02-16
„Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny...