logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Uzupełnienie komunikatu z dnia 22 czerwca 2017 r. pt.: Informacja dotycząca wartości umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne na okres od 01.07.2017r. do 31.08.2017r.

2017-06-23
W uzupełnieniu komunikatu dotyczącego dostarczenia podpisanego dokumentu z propozycją finansową na okres 01.07.2017r. – 31.08.2017r. wraz z załącznikiem Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje,...

Komunikat dotyczący wprowadzenia numeru rachunku bankowego do umów zawieranych od 1 lipca 2017 r. w rodzaju STM z postępowań konkursowych rozstrzygniętych w dniu 14.06.2017r.

2017-06-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności przekazania wniosku w sprawie rachunku bankowego przez świadczeniodawców wybranych w postepowaniach konkursowych do...

Informacja dotycząca wartości umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne na okres od 01.07.2017r. do 31.08.2017r.

2017-06-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne na okres od 01.07.2017...

Komunikat dotyczący wprowadzenia numeru rachunku bankowego do umów zawieranych od 1 lipca 2017 r. w rodzajach SPO i OPH

2017-06-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności przekazania wniosku w sprawie rachunku bankowego przez świadczeniodawców wybranych w postepowaniach konkursowych do...

Komunikat w sprawie korekty deklaracji POZ w zakresie Medycyna Szkolna za I półrocze 2017r.

2017-06-19
W związku z wykazywaniem na listach Medycyny Szkolnej podopiecznych POZ w wieku poniżej 5 tego roku życia DOW NFZ skorygował niesłusznie wykazywanych i rozliczonych świadczeniobiorców. W związku z pow...

Dla Świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe

2017-06-14
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE UZUPEŁNIANIA SYSTEMU MONITOROWANIA PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH SMPT Z ZAKRESU PROGRAMÓW REUMATOLOGICZNYCH Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodz...

Informacja dotycząca wartości umowy w rodzajach: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Leczenie Szpitalne na okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.

2017-06-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz le...

Informacja dotycząca wartości umowy w rodzajach: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie oraz opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na okres od 01.07.2017 do 30.09.2017

2017-06-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy w rodzajach świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

2017-06-06
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlega...

Dla Świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe

2017-06-06
Komunikat DGL W sprawie uzupełniania Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych SMPT . W związku z obowiązkiem prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych...