logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

2018-02-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 23.02.2018r., z powodów formalnych, zostały unieważnione postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadcz...

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń PSZ – IV kw. 2017 roku

2018-02-23
W nawiązaniu do komunikatu z 19 stycznia 2018 roku Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów PSZ 03 8 obowiązujących w IV...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołań

2018-02-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołań od rozstrzygnięcia postępowań 1. Nr 01 18 000048 REH 05 1 05.4300.300.02 01 przez Uzdrowisko Cieplice Spółka z ograniczoną odpowiedz...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

2018-02-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 20 lutego 2018 roku zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodza...

Ofertowanie - 10.84.0219

2018-02-20
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.84.0219 . Zmiany w wersji Wykonano dostosowanie aplikacji do procesu kontraktowania świadczeń w rodzaju Leczenie stomatologiczne de...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2018-02-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 18 000048 REH 05 1 05.4300.300.02 01 przez Uzdrowisko Świeradów Czerniawa Spółka z ograniczon...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

2018-02-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 19 lutego 2018 roku zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodza...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2018-02-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 18 000051 REH 05 1 05.4300.300.02 01 przez Vratislavia Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzi...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2018-02-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 01 18 0000008 LSZ 03 1 01 wniesionego przez multiMedica s.c. Bel...

Komunikat dotyczący aneksowania asortymentu zgłoszonego w umowach w rodzaju ZPO

2018-02-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z ogłoszeniem w dn. 31.01.2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów m...