logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT

2017-10-19
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że w dniu 18 października 2017 została pr...

Nowe zasady sprawozdawczości i rozliczeń w systemie podstawowego szpitalnego zabiezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

2017-10-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na witrynie internetowej Centrali Funduszu opublikowano istotny komunikat o zasadach sprawozdawczości i rozliczeń w systemie po...

Ogłoszenie o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 roku

2017-10-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 48 d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U...

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadzceń w rodzajach podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnia endokrynologiczna)

2017-10-12
Przyczyną wyjątkowo długich w skali kraju kolejek do poradni endokrynologicznych w województwie dolnośląskim są niezgodne z dobrem pacjentów i nauk medycznych działania świadczeniodawców podstawowej o...

Dla świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe - dotyczy uruchomienia aktualizacji systemu SMPT – wprowadzanie danych pacjentów nie posiadających numerów PESEL

2017-10-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że z dniem 05.10.2017r. została udostępniona aktualizacja systemu SMPT umożliwiająca wprowadzanie danych dotyczących...

dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych (lekowych)

2017-10-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu uprzejmie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 90 2017 DGL część A załącznika numer 15 do zarządzenia Prezesa NFZ...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy.

2017-10-06
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu...

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresach: leczenie cukrzycy

2017-10-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się in...

Medycyna szkolna PAŹDZIERNIK 2017r. -załącznik nr5 do umowy POZ

2017-10-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina, że zgodnie z § 27. punkt 6 Zarządzenia nr 50 2016 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r....

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie pobierania numerów recept i wystawiania recept w związku z rozpoczęciem z dniem 1.10.2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ

2017-09-29
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że świadczeniodawcy, którzy posiadali umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i z dniem 1 października 2017 r. rozpoczną realizację świadczeń opieki zdrowotn...