logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Termin rozliczenia korekt deklaracji POZ w zakresie Medycyna Szkolna za IV kwartał 2016r.

2017-02-21
W nawiązaniu do komunikatu „Komunikat w sprawie korekty deklaracji POZ w zakresie Medycyna Szkolna za IV kwartał 2016r” Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że ostatec...

Komunikat w sprawie korekty deklaracji POZ w zakresie Medycyna Szkolna za IV kwartał 2016r.

2017-02-21
W związku z wykazywaniem na listach Medycyny Szkolnej podopiecznych POZ w wieku poniżej 5 tego roku życia DOW NFZ skorygował niesłusznie wykazywanych i rozliczonych świadczeniobiorców. W związku z po...

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

2017-02-17
Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporzą...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-02-16
„Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-02-15
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny Tec...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-02-07
Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny Tec...

Zasady rozliczeń świadczeń udzielonych pacjentom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (UE/EFTA), rozliczanych na podstawie formularzy E 125 – rok 2017

2017-02-03
W przypadku świadczeń udzielanych pacjentom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji w ramach 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 2. Podstawowa Opieka Zdrowotna 3. Leczenie Szpitalne 4...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

2017-02-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U....

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-02-02
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny Tec...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

2017-01-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podleg...