logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT - moduł Rak gruczołu krokowego

2018-06-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. udostępniono użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych SMPT zmodyfikowany moduł wła...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2018-06-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 01 18 000120 LSZ 03 1 03.4580.032.02 01 wniesionego przez multiM...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT - moduł Rak płuca

2018-06-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki przekazuje informacje dotyczące rozbudowy elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych SMPT dla modułu Rak płuca.W aplikacji SMPT udostępnione zostało na...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT

2018-06-07
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przekazuje w załącznikach informacje dotyczące rozbudowy elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych SMPT dla wyb...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-06-06
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm. oraz planu taryfikacji...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-06-06
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm. oraz planu taryfikacji...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 03/8 (PSZ) oraz Umów 03/5 (programy lekowe) i 03/3 (chemioterapia) realizujących jednocześnie umowy 03/8.

2018-06-06
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23.04.2018 roku pt. „Informacja nt. okresów rozliczeniowych w odniesieniu do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w 2018 roku” , Dolnośląski O...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2018-06-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 01 18 000120 LSZ 03 1 03.4580.032.02 01 wniesionego przez J MED...

Informacja dotycząca wartości umów w rodzaju Leczenie szpitalne od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

2018-05-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umów w rodzaju leczenie szpitalne umowy 03 1, 03 5, 03 8 na o...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

2018-05-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia poniższych postępowań konkursowych 01 18 000145 SOK 11...