logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja nt. przekazywania danych sprawozdawczych za 2017 rok

2018-01-19
W nawiązaniu do komunikatu z 4 stycznia 2018 roku pt. „WAŻNA informacja nt. ostatecznego terminu przekazania danych sprawozdawczych za 2017 rok” Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu...

WAŻNE - dot. obowiązków sprawozdawczych i terminu weryfikacji m.in. czwartego kwartału 2017 roku

2018-01-19
W związku ze zbliżającym się okresem wyliczania wartości ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy styczeń czerwiec 2018 roku przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Mi...

Dotyczy kolejek oczekujących

2018-01-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w nawiązaniu do wątpliwości dotyczących prowadzenia list oczekujących, publikuje odpowiedzi przekazane przez Centralę Narodowego Funduszu...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy - dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram - Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 stycznia 2018 roku.

2018-01-18
W związku z trwającym procesem aneksowania umów Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu po raz kolejny przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmo...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

2018-01-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 16.01.2018r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju le...

Komunikat dla świadczeniodawców składających wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń

2018-01-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 89 2017 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wnio...

Ofertowanie - 10.81.0110

2018-01-12
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.81.0110 . Zmiany w wersji Dostosowano aplikację do obsługi wielu miejsc realizacji świadczeń oraz umożliwiono definiowanie listy mi...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2018-01-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 01 17 001015 AOS 02 1 02.1640.001.02 01 wniesionego przez Niepub...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-01-11
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 10 stycznia 2018 roku, Agencja wystąpiła z wni...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2018-01-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 18 000008 LSZ 03 1 01 przez multiMEDICA s.c. Belda Marek, Belda Anna. W załączeniu ogłoszenie...