logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2017-08-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publi...

Wykaz świadczeniodawców, którzy nie złożyli załącznika nr4 do umowy POZ za II półrocze 2017r.

2017-08-18
DOW NFZ przypomina, że zgodnie z zapisem Zarządzenia NR 50 2016 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. z późn. zm. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie...

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach AOS, SZP, PSY oraz SOK dotyczący zmiany wartości umowy na okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. w związku z waloryzacją wyceny świadczeń opieki zdrowotnej

2017-08-17
W związku z ukazaniem się następujących Zarządzeń Prezesa NFZ · Zarządzenia nr 53 2017 z dnia 20.07.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodz...

Dofinansownie programów polityki zdrowotnej

2017-08-14
Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansownie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego...

Informacja o odwołaniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2017-08-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż Dyrektor DOW NFZ odwołał niżej wymienione postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rod...

Dotyczy zmiany cennika jednostek rozliczeniowych na rok 2017 w rodzaju: Leczenie Szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Świadczenia Zdrowotne Odrębnie Kontraktowane.

2017-08-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia zmiany cennika jednostek rozliczeniowych na rok 2017 zgodnie z załączonymi zestawieniami 1 od 1 lipca 2017 r. w rodzajach L...

Analiza sprawozdawczości I półrocze 2017r. załącznik 3c – umowa POZ

2017-08-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ 2017 stwierdził braki w przedmiotowym zakresie. DOW NFZ pr...

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

2017-08-03
W zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DOWNFZ uprzejmie informuje, że w d...

Komunikat w sprawie podpisywania aneksów do umów POZ

2017-08-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z zarządzeniem Nr 43 2017 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.06.2017r. oraz zarządzeniem Nr 46 2017 DSOZ Prezesa Narodowego F...

Dla świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe - dotyczy SMPT

2017-08-01
Dotyczy uzupełniania danych w systemie monitorowania programów terapeutycznych SMPT W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji i komunikatów dotyczących uzupełniania danych w systemie SMPT, Depar...