logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

2018-04-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż z dniem 31 maja 2018 roku kończy się okres przejściowy przewidziany w Ustawie z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterape...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2018-04-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 18 000120 LSZ 03 1 03.4580.032.02 01 przez J MEDIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością....

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2018-04-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 20 kwietnia 2018 roku, odbędzie się spotkanie dotyczące kontraktowania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2018-04-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 18.04.2018r. zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodza...

Komunikat dla świadczeniodawców

2018-04-18
DOW NFZ, na podstawie komunikatu zamieszczonego 5 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej Centrali Funduszu, informuje, iż od dnia 1 lipca 2018 r. zablokowana zostanie możliwość przekazywania do sy...

Zmiany w zakresie pobierania numerów recept

2018-04-18
Komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie zmian w zakresie pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty Narodowy Fundusz Zdrowia informuje...

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2018-04-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 16 kwietnia 2018 roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rod...

Konkurs na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej POZ PLUS

2018-04-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że działając podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2017.1938...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2018-04-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12.04.2018r. zostały ogłoszone poniższe postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

2018-04-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań nr 01 18 000119 LSZ 03 1 03.4580.032.02 01 i 01 18 000120 LSZ 03 1 03.4580....