logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja w sprawie cen oczekiwanych w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne

2017-11-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że cena oczekiwana w postępowaniach w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne hospitalizacja, hospitalizacja planowa, z...

Systemy centralne - prace techniczne

2017-11-17
Komunikat Centrali NFZ W związku z pracami technicznymi związanymi ze zmianą zasilania energetycznego w dniu 17 listopada 2017 r. od godz. 7.00 mogą występować problemy z pracą niektórych systemów Na...

Wystawianie EKUZ - prace techniczne

2017-11-16
Komunikat Centrali NFZ Prace techniczne 16 11 2017 W związku z pracami technicznymi związanymi ze zmianą zasilania energetycznego, chwilowo nie są dostępne usługi dotyczące wystawiania kart EKUZ. Wn...

Dla świadczeniodawców i lekarzy w sprawie weryfikacji recept wystawianych osobom nieprawnionym

2017-11-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż dokonuje bieżącej oraz wstecznej weryfikacji danych przekazanych przez apteki w zakresie wystawienia przez lekarzy...

Konferencja pt. „Dokumentacja placówki medycznej. Kontrola, udostępnianie, prowadzenie”.

2017-11-14
Wielkopolskie Centrum Onkologii zaprasza na ogólnopolską konferencję pod hasłem „Dokumentacja placówki medycznej. Kontrola, udostępnianie, prowadzenie , która odbędzie się 5 6 grudnia 2017 roku w Poz...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacja, hospitalizacja planowa, zespół chirurgii jednego dnia.

2017-11-13
Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacja, hospitalizacja planowa, zespół chirurgii jednego dnia....

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

2017-11-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 10 listopada 2017 roku zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w...

Komunikat w sprawie problemów z funkcjonowaniem systemu informatycznego NFZ

2017-11-02
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 października 2017 roku informujemy, że problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego DOW NFZ zostały rozwiązane i aktualnie możliwa jest już pełna i prawidłow...

Instrukcja sprawozdawcza z realizacji świadczeń kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego

2017-10-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu 03.4100.500.02 KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO KOS zawał , iż...

Dokumentacja aktualizacyjna w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe - aneksowanie umów na 2018 r.

2017-10-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą we Wrocławiu zaprasza Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej będące...