logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy programu Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

2018-11-08

   

Komunikat w sprawie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) –rozszerzenie funkcjonalności


Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje o rozszerzeniu funkcjonalności systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) dotyczącym możliwości wydruku danych zapisanych w poszczególnych punktach kontrolnych związanych z monitorowaniem leczenia w  programie lekowym Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

Na skutek zmiany funkcjonalności SMPT, w chwili obecnej możliwe jest uzyskanie wydruku Karty monitorowania leczenia w programie lekowym Leczenie Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD), gdzie zamieszczone są zasadnicze informacje dotyczące realizacji programu zapisywane w punkcie kontrolnym (ostrość wzroku, ciśnienie śródgałkowe, informacja o realizacji iniekcji, zastosowanej substancji czynnej, dodatkowe informacje o stanie klinicznym oraz ewentualne zalecenia lekarskie). Struktura danych zamieszczonych w Karcie zawiera wszystkie elementy wymienione w § 41 ust. 4  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz.2069, z późn.zm.), dotyczące dokumentacji indywidualnej wewnętrznej. Przedmiotowa karta, po opatrzeniu pieczęcią świadczeniodawcy oraz pieczęcią i podpisem lekarza może stanowić element/zostać dołączona do Historii zdrowia i choroby i tym samym, zastąpić tradycyjny sposób prowadzenia dokumentacji, to jest ręczne wpisywanie danych do Historii zdrowia i choroby. Karta może również być wydawana pacjentowi jako element dokumentacji indywidualnej zewnętrznej.

Wybór pomiędzy możliwością korzystania z wydruku a prowadzeniem dokumentacji w sposób dotychczasowy (odręczne wpisywanie danych do Historii zdrowia i choroby) pozostaje autonomiczną decyzją świadczeniodawcy.

Ponadto przypomnieć należy, że akceptowalne jest prowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej pod warunkiem przestrzegania przez świadczeniodawcę zasad zawartych w § 80 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz.2069, z późn.zm.).

Jednocześnie DOW NFZ we Wrocławiu informuje, że problemy związane z funkcjonowaniem systemu należy zgłaszać na adres e-mail: smpt@nfz.gov.pl.

W zgłoszeniach prosimy o podawanie następujących informacji:

 1. imię i nazwisko osoby wnioskującej;
 2. login w aplikacji osoby wnioskującej;
 3. telefon kontaktowy osoby wnioskującej;
 4. kod świadczeniodawcy i pełne dane teleadresowe;
 5. numer programu nadany pacjentowi przez system SMPT i nazwa programu lekowego w ramach którego pacjent jest leczony (prosimy nie podawać numerów PESEL w korespondencji kierowanej na skrzynkę smpt@nfz.gov.pl).

W zakresie funkcjonowania systemu oraz w zakresie realizacji zgłoszonych konsultacji pomocy udzielają także pracownicy pomocy technicznej firmy Asseco, tel. 32 604 46 59, 32 604 46 69.


 
     Joanna Krzywkowska
     Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

       tel. kontaktowy 71 79 79 183