logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Weryfikacja recept wystawionych na rzecz osób nieubezpieczonych I-VI 2014

2018-09-05

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych w Państwa placówce recept na rzecz osób, które figurowały w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, jako nieubezpieczone w dniu wystawienia recepty.

W związku z powyższym, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w stosunku do recept wymienionych w udostępnionych Państwu plikach prowadzi postępowanie wyjaśniające celem ustalenia stanu faktycznego odnośnie prawa osoby do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szczegółowa informacja i dane w sprawie zostały udostępnione poprzez Portal NFZ (Portal Świadczeniodawcy - Administracja i opcje - Pobranie plików technicznych NFZ - Pliki – archiwum - Pliki dedykowane - I-VI_2014 recepty) tylko świadczeniodawcom, których sprawa dotyczy (lista świadczeniodawców w załączeniu – wg kodów).

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami udostępnionymi poprzez Portal NFZ.


Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  tel. kontaktowy 71 79 79 141, -114

Pliki do pobrania
wykaz świadczeniodawców - 295 kB