logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zaopatrzenie ortopedyczne

Komunikat dotyczący aneksowania asortymentu zgłoszonego w umowach w rodzaju ZPO

2018-02-12

   

    Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z  ogłoszeniem w dn. 31.01.2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz.. 281) został zaktualizowany słownik wyrobów medycznych. W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi limitów cenowych na środki P.100 i P.101 informujemy, że nie uległy one zmianom w odniesieniu do jednego miesiąca i nadal wynoszą odpowiednio: 77 i 90 zł. Ze względu na zwiększenie limitu ilościowego do 90szt. /miesiąc cena jednostkowa limitu uległa zmniejszeniu i wynosić będzie 0,85 zł (P.100) oraz 1 zł (P.101). Świadczeniodawcy zobowiązani są do dostosowania wykazów asortymentu zgodnie z wymogiem posiadania co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia MZ dla każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową.

 

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych