logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-01-11

   

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 10 stycznia 2018 roku, Agencja wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia terapia hiperbaryczna (kod zakresu 11.9800.041.02) sprawozdanych do NFZ  produktem jednostkowy - terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u jednego chorego) – kod produktu 5.10.00.0000005, w ramach którego została zrealizowana procedura 93.95 - oksygencja hiperbarycza.

 

Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpiła z wnioskiem jest dostępna na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”

http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania

-w-toku

 od 10 stycznia 2018 roku”.

 

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  .