logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadzceń w rodzajach podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnia endokrynologiczna)

2017-10-12

   

„Lekarz POZ/General Practitioner”, czasopismo skierowane do lekarzy POZ (redaktor naczelna  dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM we Wrocławiu i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej) w numerze 2/2017 zamieściło artykuł p.t. “Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii”, którego pierwszym autorem był prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii.

            Informacja o wynikach kontroli "Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 r. (Raport Najwyższej Izby Kontroli KZD.430.005.2016 Nr ewid. 171/2016/P/16/053/KZD) nie pozostawia wątpliwości co do potrzeby podjęcia intensywnych prac na rzecz poprawy postępowania z przypadkami tyreologicznymi na obszarze działania Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ).

            W związku z powyższym, DOW NFZ zwraca się do świadczeniodawców POZ i AOS z uprzejmą prośbą o uwzględnianie w postępowaniu z przypadkami tyreologicznymi poniżej zamieszczonych kryteriów medycznych.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ

Pliki do pobrania
Kryteria medyczne tyreologiczne - 207 kB