logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe - dotyczy uruchomienia aktualizacji systemu SMPT – wprowadzanie danych pacjentów nie posiadających numerów PESEL

2017-10-10

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że z dniem 05.10.2017r. została udostępniona aktualizacja systemu SMPT umożliwiająca wprowadzanie danych dotyczących terapii pacjentów nie posiadających numer PESEL, leczonych w ramach następujących programów lekowych:

 • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B;
 • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C;
 • Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem;
 • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową;
 • Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST);
 • Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego;
 • Leczenie raka wątrobowokomórkowego;
 • Leczenie mięsaków tkanek miękkich;
 • Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą;
 • Profilaktyka zakażeń wirusem RS;
 • Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej;
 • Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie;
 • Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki;
 • Leczenie zaawansowanego raka żołądka;
 • Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego;
 • Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu;
 • Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+);
 • Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego;
 • Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego
  z wiekiem (AMD).

Planowany termin zakończenia prac nad ww. modyfikacją systemu dla pozostałych funkcjonujących modułów SMPT, to 31 października 2017 r.

Zgłoszenia problemów związanych z SMPT w kwestiach merytorycznych należy kierować na adres mailowy: smpt@nfz.gov.pl , w kwestiach technicznych pod numerami telefonów: tel. 32 604 46 59, 32 604 46 69.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  WGL, tel 71 79 79 183