logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Ważny komunikat w sprawie recept wystawionych pacjentom nieuprawnionym

2017-09-14

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych w Państwa placówce recept na rzecz osób, które figurowały w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, jako nieubezpieczone w dniu wystawienia recepty.

W związku z powyższym, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w stosunku do recept wymienionych w udostępnionych Państwu plikach (Portal Świadczeniodawcy - Administracja i opcje - Pobranie plików technicznych NFZ - Pliki – archiwum - Pliki dedykowane - WEF_I-II_2013_recepty) prowadzi postępowanie wyjaśniające celem ustalenia stanu faktycznego odnośnie prawa osoby do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

            Szczegółowa informacja i dane w sprawie zostały udostępnione poprzez Portal NFZ tylko świadczeniodawcom, których sprawa dotyczy (lista świadczeniodawców w załączeniu – wg kodów/umów).

Waldemar Pliński
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DWR

Pliki do pobrania
Wykaz umów, których dot. komunikat - 96 kB