logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Komunikaty dla lekarza

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasły z dniem 31 grudnia 2016r.

2017-06-30

   

Nawiązując do komunikatu z dnia 15 grudnia 2016r. DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa nadal proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept dla lekarzy, którzy posiadali umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych dla siebie i rodziny oraz w prywatnych gabinetach lub podmiotach nieposiadających umowy z Funduszem.

Ostateczny termin przekazania do DOW NFZ pisemnej wersji wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept został wydłużony do dnia 31 grudnia 2017r. (zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2017/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2017 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty).

Osoby uprawnione, które chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, a nie posiadały dotąd dostępu do Portalu Personelu są zobligowane do:

1. złożenia wniosku o dostęp do Portalu Personelu, zgodnie z załączoną instrukcją nr 1

Po uzyskaniu dostępu do należy:
2. dokonać aktualizacji danych za pośrednictwem Portalu Personelu (
www.nfz-wroclaw.pl › Systemy Informatyczne › Portale DOWNFZ › Portal Personelu), zgodnie z załączoną instrukcją nr 2.
3. złożyć wydrukowany i podpisany Wniosek o Utrzymanie uprawnienia do pobierania recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej (możliwe dopiero po akceptacji przez NFZ wniosku o aktualizację danych).

Osoby uprawnione, które  posiadają dostęp do Portalu Personelu i chcą zachować dostęp do pobierania numerów recept refundowanych są zobligowane do:

1. Aktualizacji danych za pośrednictwem Portalu Personelu (www.nfz-wroclaw.pl › Systemy Informatyczne › Portale DOWNFZ › Portal Personelu), zgodnie z załączoną instrukcją nr 2.
2. Złożenia wydrukowanego i podpisanego Wniosku o Utrzymanie uprawnienia do pobierania recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej (możliwe dopiero po akceptacji przez NFZ wniosku o aktualizację danych).

Aktualizacji danych można również dokonać osobiście w siedzibie DOW NFZ i delegaturach:

• WROCŁAW, ul. Dawida 2 pok. 102, tel. 71 / 79 79 116
• WAŁBRZYCH, al. Wyzwolenia 20; tel. 74 / 66 43 109, -107, -113
• LEGNICA, ul. Jana Pawła II 7; tel. 76 / 72 93 101
• JELENIA GÓRA, ul. Wolności 18; tel. 75 / 64 58 709, -752

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  WGL, tel. 71 79 79 116

Pliki do pobrania
instrukcja nr 1 - 536 kB
instrukcja nr 2 - 1073 kB