logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe - dotyczy SMPT w programie leczenia AMD

2017-06-26

   

W związku z udostępnieniem aktualizacji Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT) mającej na celu umożliwienie gromadzenia danych dotyczących iniekcji doszklistkowych substancji czynnych aflibercept, ranibizumab w panelu lekowym, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje informacje Departamentu Gospodarki Lekami.

Nowa funkcjonalność systemu jest dostępna po wybraniu ikony „L” w rekordzie dotyczącym pacjenta. Zasadniczym parametrem wpływającym na możliwość wprowadzenia danych w panelu lekowym jest wpisanie właściwej daty realizacji świadczenia,  zgodnej z datą punktu kontrolnego.

W przypadku programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3), w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz czasu trwania terapii, możliwa jest realizacja punktu kontrolnego z iniekcją doszklistkową lub bez iniekcji. Elementem obligatoryjnym pozostaje przeprowadzenie badania okulistycznego wraz z oceną ostrości wzroku oraz wykonaniem OCT. Ze względów organizacyjnych odstęp czasowy pomiędzy realizacją badania okulistycznego z OCT, a wykonaniem iniekcji doszklistkowej może wynosić 7 dni.
W związku z powyższym, w przypadku realizacji iniekcji doszklistkowej poprzedzonej wykonaniem badania kontrolnego w terminie wcześniejszym, właściwą datą punktu kontrolnego jest data wykonania iniekcji, natomiast system umożliwia wprowadzenie wcześniejszej daty OCT. Wówczas data realizacji punktu kontrolnego będzie zgodna z datą podania leku wybraną w panelu lekowym. Stosowana przez część świadczeniodawców praktyka wpisywania daty punktu kontrolnego zgodnej z datą realizacji badań, nie pozwala na wpisanie prawidłowych danych w panelu lekowym. Data punktu kontrolnego powinna odpowiadać dacie iniekcji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przekroczenia daty realizacji kolejnego punktu kontrolnego (co skutkuje brakiem możliwości wpisania punktu kontrolnego z datą podania leku) możliwa jest edycja danych. W celu zmiany należy przesłać  wniosek na adres smpt@nfz.gov.pl, zgodnie z poniższym wzorem. Wówczas edytowana data punktu kontrolnego pozwoli na wpis w panelu lekowym zgodnie z datą realizacji iniekcji doszklistkowej.

Przedmiotowy mail powinien zawierać następujące informacje, niezbędne do realizacji zlecenia:
1) Opis problemu/wymagana modyfikacja wprowadzonych danych;
2) Imię i nazwisko osoby wnioskującej;
3) Login w aplikacji osoby wnioskującej;
4) Telefon kontaktowy osoby wnioskującej;
5) Kod świadczeniodawcy i pełne dane teleadresowe;
6) Numer programu w SMPT;
7) Nazwę programu lekowego.

Ponadto, zgodnie z treścią komunikatu DGL z dnia 2 czerwca br., przypominamy, że wprowadzanie danych w panelu lekowym należy rozpocząć od świadczeń zrealizowanych w czerwcu 2017 r. Departament Gospodarki Lekami nie wymaga od świadczeniodawców wprowadzania danych dotyczących podań/wydań leków sprzed 1 czerwca br.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  WGL