logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Komunikaty dla farmaceuty

Aktualizacja NPWZ Kierownika apteki - c.d.

2017-06-14

   

Nawiązując do komunikatu z dnia 9 czerwca 2017 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu informuje, że zostały przygotowane aneksy do umów dla aptek, które w umowie  na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę miały zamieszczony "stary" numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty Kierownika apteki.

Aneksy zawierające nowy NPWZ kierownika, zgodny z Centralnym Rejestrem Farmaceutów zostały zamieszczone w Portalu Świadczeniodawcy (pliki dedykowane) w celu pobrania, wydrukowania i podpisania przez osoby uprawnione.

Szczegółowe informacje dotyczące pobrania plików oraz dalszego sposobu postępowania zostały zawarte w komunikacie, dostępnym w Portalu Świadczeniodawcy w części Nowości.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  WGL