logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Kontraktowanie 2017 - Ogłoszenia

Propozycje DOW NFZ w sprawie ustalenia wartości umów na okres: od 01.07.2017 do 31.12.2017 w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE

2017-05-31

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki, dotyczące propozycji uzgodnień w odniesieniu do poziomu finansowania świadczeń na okres: od 01 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 w rodzaju ratownictwo medyczne.

 

Integralną częścią protokołu jest:

  • Oświadczenie o realizacji świadczeń medycznych zgodnie z obowiązującymi w 2017 r. przepisami prawa (załącznik nr 1);

  • Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów (załącznik nr 2).

 

W związku z koniecznością przekazania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do propozycji uzgodnień zwracamy uwagę na obowiązek zweryfikowania przez Państwa dostępności potencjału w SOP, tak aby zapewniał on możliwość prawidłowej realizacji umowy w II półroczu 2017 r.

 

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną propozycji finansowych DOW NFZ oraz dostarczenie 1 egzemplarza protokołu wraz z załącznikami do DOW NFZ w terminie do dnia 7 czerwca 2017 r.

 

W przypadku nie wyrażenia zgody na przedstawioną propozycję wartości umowy, odesłany protokół powinien zawierać uzasadnienie odmowy jej przyjęcia.

 

Pliki dedykowane dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy: Administracja i opcje - Pobranie plików technicznych NFZ; Foldery – Pliki dedykowane.

 

Telefony do kontaktu:

Tel.:71 79-79-468 lub 469

 

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  SRM