logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Komunikaty dla lekarza

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, wygasających z dniem 31 grudnia 2016r.

2016-12-15

   

DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept.

Osoby uprawnione, które nie złożyły ww. wniosków, a chcą wystawiać recepty refundowane po wygaśnięciu umowy, powinny do dnia 31 grudnia 2016 r. pobrać za pośrednictwem Portalu Personelu zakresy numerów recept w liczbie pozwalającej na zabezpieczenie ciągłości pracy do czasu zakończenia procesu aktualizacji danych.

Ostateczny termin przekazania do Funduszu pisemnej wersji wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept to 30 czerwca 2017r. (zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty).

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  WGL, tel. 71 79 79 142