logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń - 2016 rok

2017-03-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zakończeniu wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń umów obowiązujących w okresie rozliczeniowym 2016 rok. W celu doko...

Dlla świadczeniodawców realizujących PROGRAMY LEKOWE (dotyczy uzupełniania danych w SMPT )

2017-03-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że zgodnie z zapisami art. 188c ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowany...

Dot.: finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2016-07-11
Dolnośląski Oddział NFZ przedstawia załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym dotyc...

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, wygasających z dniem 31 grudnia 2016r.

2016-12-15
DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept. Osoby uprawnione, które nie złożyły ww. wniosków, a chcą wys...