logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Zasady rozliczeń w 2016r.

2016-02-02
dot. zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych w roku 2016 wraz z obowiązującą dokumentacją rozliczeniową we wszystkich rodzajach umów za wyjątkiem umów w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyc...

Dot.: finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2016-07-11
Dolnośląski Oddział NFZ przedstawia załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym dotyc...

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, wygasających z dniem 31 grudnia 2016r.

2016-12-15
DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept. Osoby uprawnione, które nie złożyły ww. wniosków, a chcą wys...

Gdzie szukać pomocy medycznej w nocy – NFZ przypomina

2017-01-19
W razie nagłego zachorowania – w nocy bądź dni wolne od pracy – pacjent ubezpieczony w NFZ ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej. WAŻNE Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest z...

Dotyczy świadczeniodawców w zakresie AOS, REH, STM, PRO, OPH, ŚPO,LSZ, SOK, PSY.

2017-01-05
Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie AOS, REH, STM, PRO, OPH, ŚPO, LSZ, SOK, PSY dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do...

Komunikat w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept

2016-10-10
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom lekarzom dentystom felczerom, którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmio...