logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października

2017-09-26
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustaw...

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2021 r.

2017-12-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...

Dla świadczeniodawców i lekarzy w sprawie weryfikacji recept wystawianych osobom nieprawnionym

2017-11-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż dokonuje bieżącej oraz wstecznej weryfikacji danych przekazanych przez apteki w zakresie wystawienia przez lekarzy...

Ważny komunikat w sprawie recept wystawionych pacjentom nieuprawnionym

2017-09-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych w Państw...

Dla świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe - dotyczy SMPT - uruchomienie modułu INNE PROGRAMY LEKOWE

2017-07-06
Dnia 3 lipca 2017 r. udostępniona została aktualizacja Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych SMPT – INNE PROGRAMY LEKOWE. Dostępna funkcjonalność obejmuje programy lekowe, dla których nie...

Dla świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe - dotyczy SMPT w programie leczenia AMD

2017-06-26
W związku z udostępnieniem aktualizacji Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych SMPT mającej na celu umożliwienie gromadzenia danych dotyczących iniekcji doszklistkowych substancji czynnych...

Dot.: finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2017-05-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia aktualne załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w s...

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasły z dniem 31 grudnia 2016r.

2017-06-30
Nawiązując do komunikatu z dnia 15 grudnia 2016r. DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa nadal proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept dla l...