logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Zasady rozliczeń w 2016r.

2016-02-02
dot. zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych w roku 2016 wraz z obowiązującą dokumentacją rozliczeniową we wszystkich rodzajach umów za wyjątkiem umów w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyc...

Dot.: finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2016-07-11
Dolnośląski Oddział NFZ przedstawia załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym dotyc...

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, wygasających z dniem 31 grudnia 2016r.

2016-12-15
DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept. Osoby uprawnione, które nie złożyły ww. wniosków, a chcą wys...

Zasady rozliczeń świadczeń udzielonych pacjentom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (UE/EFTA), rozliczanych na podstawie formularzy E 125 – rok 2017

2017-02-03
W przypadku świadczeń udzielanych pacjentom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji w ramach 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 2. Podstawowa Opieka Zdrowotna 3. Leczenie Szpitalne 4...

Zasady rozliczeń w 2017r.

2017-01-30
Zasady rozliczeń w 2017r. dot. zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych w roku 2017 roku wraz z obowiązującą dokumentacją rozliczeniową we wszystkich rodzajach umów za wyjątkiem umów w rodz...