logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.07.2017 r. - 31.12.2021 r.

2017-04-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów w rodzaju ZPO umowy są ważne do 30.06.2017 r. na Portalu Świadczeniodaw...

Dla świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe - dotyczy SMPT - uruchomienie modułu INNE PROGRAMY LEKOWE

2017-07-06
Dnia 3 lipca 2017 r. udostępniona została aktualizacja Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych SMPT – INNE PROGRAMY LEKOWE. Dostępna funkcjonalność obejmuje programy lekowe, dla których nie...

Dla świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe - dotyczy SMPT w programie leczenia AMD

2017-06-26
W związku z udostępnieniem aktualizacji Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych SMPT mającej na celu umożliwienie gromadzenia danych dotyczących iniekcji doszklistkowych substancji czynnych...

Dot.: finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2017-05-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia aktualne załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w s...

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasły z dniem 31 grudnia 2016r.

2017-06-30
Nawiązując do komunikatu z dnia 15 grudnia 2016r. DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa nadal proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept dla l...

Dla Świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe

2017-06-06
Komunikat DGL W sprawie uzupełniania Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych SMPT . W związku z obowiązkiem prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych...

Dla świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe - dotyczy SMPT

2017-08-01
Dotyczy uzupełniania danych w systemie monitorowania programów terapeutycznych SMPT W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji i komunikatów dotyczących uzupełniania danych w systemie SMPT, Depar...

Komunikat w sprawie podpisywania aneksów do umów POZ

2017-08-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z zarządzeniem Nr 43 2017 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.06.2017r. oraz zarządzeniem Nr 46 2017 DSOZ Prezesa Narodowego F...

Informacja o zmianie wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

2017-07-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP opublikowana została zmiana wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zab...