logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.07.2017 r. - 31.12.2021 r.

2017-04-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów w rodzaju ZPO umowy są ważne do 30.06.2017 r. na Portalu Świadczeniodaw...

Dot.: finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2017-05-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia aktualne załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w s...

Dla Świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe

2017-06-06
Komunikat DGL W sprawie uzupełniania Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych SMPT . W związku z obowiązkiem prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych...

Propozycje DOW NFZ w sprawie ustalenia wartości umów na okres: od 01.07.2017 do 31.12.2017 w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE

2017-05-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki, dotyczące propozycji uzgodnień w odniesieniu do poziomu finansowania świadczeń na okres od 01...

Informacja Administratora Danych Osobowych NFZ

2017-06-01
Szanowni Pacjenci, na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 informujemy, że Administratorem Pani a danych osobo...

KOMUNIKAT DYREKTORA DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA O ROZPOCZĘCIU KWALIFIKACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW DO SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2017-05-16
Działając na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 844 , informuję o rozpoczęciu kw...

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, wygasających z dniem 31 grudnia 2016r.

2016-12-15
DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept. Osoby uprawnione, które nie złożyły ww. wniosków, a chcą wys...

Komunikat dla pacjentów- zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych w przypadku zakończenia przez placówkę medyczną umowy z NFZ

2017-05-26
Pacjencie, w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielenie świadczeń przez placówkę medyczną, w której byłeś wpisany na listę oczekujących, możesz w celu uzyskania danego świadczenia wpisać się...