logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

12/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-02-22
Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli Sekcja ds. Realizacji Kontroli Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

2017-02-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje że został przedłużony termin składania ofert w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna dla postępowania 01 17 000129 OPH 15 1 15.21...

11/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-02-21
Starszy Specjalista Lekarz balneolog lub Lekarz rehabilitacji medycznej w Wydziale ds. Służb Mundurowych Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,00 Vacat 2...

WAG.261.21.2017 II - Zaproszenie do składania ofert

2017-02-21
Dostawa samochodu osobowego...

Odwołanie postępowań w rodzaju Programy Zdrowotne w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie Program Badań Prenatalnych

2017-02-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 lutego 2017 roku zostały odwołane postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rod...

Termin rozliczenia korekt deklaracji POZ w zakresie Medycyna Szkolna za IV kwartał 2016r.

2017-02-21
W nawiązaniu do komunikatu „Komunikat w sprawie korekty deklaracji POZ w zakresie Medycyna Szkolna za IV kwartał 2016r” Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że ostatec...

Komunikat w sprawie korekty deklaracji POZ w zakresie Medycyna Szkolna za IV kwartał 2016r.

2017-02-21
W związku z wykazywaniem na listach Medycyny Szkolnej podopiecznych POZ w wieku poniżej 5 tego roku życia DOW NFZ skorygował niesłusznie wykazywanych i rozliczonych świadczeniobiorców. W związku z po...

Leczenie szpitalne

2017-02-20
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji...

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

2017-02-17
Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporzą...

10/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-02-17
Konserwator Delegatura DOW NFZ w Jeleniej Górze Miejsce pracy Jelenia Góra Wymiar etatu 0,5...

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

2017-02-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że Zbigniew Hałat dyrektor ds. medycznych DOW NFZ został powołany w skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego. W...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-02-16
„Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-02-15
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny Tec...

Ankieta NFZ dotycząca opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

2017-02-14
Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawo...

WAG.261.1.21.2017 - Zaproszenie do składania ofert

2017-02-13
Dostawa samochodu osobowego...

09/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-02-09
Starszy referent Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

WI.261.10.2017 - Zaproszenie do składania ofert

2017-02-08
Dostawa wkładów drukujących dla DOW NFZ...

Otwarcie gabinetu referencyjnego w ramach Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej

2017-02-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z okazji Światowego Dnia Chorego, 9 lutego 2017 roku w Centrum Medycznym „Dobrzyńska” we Wrocławiu, nastąpi uroczyste otwarcie referencyjnego gabinetu...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

2017-02-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U....

Ogłoszenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

2017-02-07
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U....