logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Dotyczy aktualizacji aplikacji AP-KOLCE

2018-10-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na koniec października 2018 roku zaplanowana jest aktualizacja aplikacji AP KOLCE wynikająca ze zmian zawnioskowanych przez świ...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie obowiązku wynikającego z przepisów Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 505 z późn.zm.) dotyczącym obowiązku posiadania prawa wykonywania zawodu.

2018-10-19
W związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku Dz.U. z 2018 r. poz. 505 z późn.zm. dotyczącym obowiązku posiadania numeru prawa wykonyw...

WAG.261.3.8.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2018-10-19
Dostawa energii elektrycznej do budynków DOW NFZ we Wrocławiu i Delegaturach w roku 2019...

Już od 1 grudnia zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej

2018-10-19
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 grudnia 2018 r. obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma zwolnień lekarskich. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób wystawienia zwolnienia. Większoś...

53/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-10-18
Referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Dział Obsługi Świadczeniobiorców Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

WAG.261.3.14.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2018-10-17
Zakup komputerów przenośnych...

WAG.261.3.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2018-10-17
Świadczenie usług ochrony osób i mienia DOW NFZ we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze...

Komunikat w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

2018-10-17
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 października 2018 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przekazanie wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i lecze...

Dotyczy słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

2018-10-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zm...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT

2018-10-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu uprzejmie informuje, że wszelkie informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Systemu Monitorowania programów Terapeutycznych...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-10-15
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia...

I NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

2018-10-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż samochodów służbowych....

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dot. wartości ryczałtów PSZ w okresie lipiec-grudzień 2018 roku

2018-10-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające oświadczenie Dyrektora DOW NFZ o wysokości ryczałtu...

Brakujące listy całościowe świadczeniobiorców POZ za październik 2018 r.

2018-10-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał poprawnie wczytanych plików przekazywanych komunikatem DEKL w zakresie list podo...

Komunikat w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

2018-10-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz...

WAG.261.3.10.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2018-10-10
Przebudowa sanitariatów i modernizacja pionów kanalizacyjnych w budynku DOW NFZ we Wrocławiu...

Komunikat AOTMiT

2018-10-08
Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 października 2018r.

2018-10-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzeni...

51/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-10-04
Starszy referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Dział Współpracy Międzynarodowej Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...