logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT - moduł Rak gruczołu krokowego

2018-06-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. udostępniono użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych SMPT zmodyfikowany moduł wła...

WAG.261.3.5.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2018-06-18
Część I Zakup serwerów Część II Rozbudowa serwerów Część III Zakup macierzy Część IV Rozbudowa macierzy Część V Zakup licencji Część VIZakup zestawów komputerowych Część VIIZakup stacji roboczych Częś...

25/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-06-14
Starszy referent Dział Refundacji i Rozliczeń Aptek Wydział Gospodarki Lekami Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

24/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-06-14
Starszy referent Wydział ds. Służb Mundurowych Sekcja Ratownictwa Medycznego Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

23/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-06-14
Kierownik Działu Analiz, Sprawozdawczości i Monitorowania Realizacji Umów Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Analiz, Sprawozdawczości i Monitorowania Realizacji Umów Miejsce pracy Wrocław Wymiar etat...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT - moduł Rak płuca

2018-06-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki przekazuje informacje dotyczące rozbudowy elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych SMPT dla modułu Rak płuca.W aplikacji SMPT udostępnione zostało na...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT

2018-06-07
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przekazuje w załącznikach informacje dotyczące rozbudowy elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych SMPT dla wyb...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-06-06
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm. oraz planu taryfikacji...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-06-06
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm. oraz planu taryfikacji...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 03/8 (PSZ) oraz Umów 03/5 (programy lekowe) i 03/3 (chemioterapia) realizujących jednocześnie umowy 03/8.

2018-06-06
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23.04.2018 roku pt. „Informacja nt. okresów rozliczeniowych w odniesieniu do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w 2018 roku” , Dolnośląski O...

Komunikat prasowy dotyczący posiedzenia Rady DOW NFZ

2018-06-04
Dziś w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ odbyło się posiedzenie Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiedzenie miało na celu rozpatrzenie sprawozdania z działa...

Harmonogram postoju mammobusów 01-30.06.2018 r.

2018-06-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniach od 01 do 30 czerwca 2018 r. mammobusy odwiedzą na Dolnym Śląsku następujące powiaty. Zapraszamy kobiety w wieku 50 69 lat na bezpłatną mammogr...

Informacja dotycząca wartości umów w rodzaju Leczenie szpitalne od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

2018-05-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umów w rodzaju leczenie szpitalne umowy 03 1, 03 5, 03 8 na o...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

2018-05-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia poniższych postępowań konkursowych 01 18 000145 SOK 11...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za maj 2018

2018-05-30
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za maj 2018 w postaci plików R_UMX oraz Z_WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425, 07...

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ)

2018-05-29
W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu obliczeniowego Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu us...

Informacja dotycząca wartości umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna od 01.07.2018 r.

2018-05-28
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umów w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna umowy...

Dotyczy słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

2018-05-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2018-05-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 maja 2018r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rod...

W środy karta EKUZ od 08.00 do 18.00

2018-05-23
Od dziś 23 maja Centrum Obsługi Ubezpieczonych w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ we Wrocławiu przy ul. Dawida 2, ze względu na zbliżający się okres wakacyjny, wydłuża godziny pracy w każdą środę...