logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

06/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-01-16
Starszy referent Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych Wydział ds. Służb Mundurowych Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

05/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-01-15
Starszy Specjalista Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Analiz, Sprawozdawczości i Monitorowania Realizacji Umów Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Brakujące listy całościowe świadczeniobiorców POZ za styczeń 2019 roku

2019-01-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał poprawnie wczytanych plików przekazywanych komunikatem DEKL w zakresie list podo...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do DOW NFZ wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

2019-01-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r.

2019-01-11
W związku z ogłoszeniem w dniu 8 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r.

2019-01-11
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania do Oddziału informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019r., Dolnoślą...

Analiza sprawozdawczości 2018r. umowa POZ - załącznik 3a

2019-01-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że podczas przeprowadzonej analizy przesyłanych danych w ramach Załącznika nr 3a do umowy POZ 2018 Wykaz świadczeń POZ obowiązują...

04/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-01-11
Starszy Specjalista Wydział Kontroli Dział ds. Realizacji Kontroli Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 2,0...

WAG.261.3.1.2019 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2019-01-10
Świadczenie usług sprzątania biur, parkingów, chodników i terenów zielonych na podległych terenach zewnętrznych oraz usług odśnieżania chodników i parkingów DOW NFZ w Delegaturze w Legnicy...

03/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-01-10
Starszy referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Dział Współpracy Międzynarodowej Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

WAŻNA informacja nt. terminu przekazania danych sprawozdawczych za 2018 rok

2019-01-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 ro...

02/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-01-08
Starszy specjalista Wydział Kontroli Dział ds. Realizacji Kontroli Miejsce prac Wrocław Wymiar etatu 2,0...

01/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-01-08
Starszy referent Delegatura DOW NFZ w Wałbrzychu Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wałbrzych Wymiar etatu 1,0...

Przesunięcie terminu przesyłania list świadczeniobiorców w ramach umów POZ/KAOS za styczeń 2019r.

2019-01-07
Przesunięcie terminu przesyłania list świadczeniobiorców w ramach umów POZ/KAOS za styczeń 2019r....

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2019-01-03
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję umarzającą postępowanie w związku z odwołaniem od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 19 000080 PSY 04 1 04.1700.001.02 01 wniesionym...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy - dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram - Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 stycznia 2019 roku.

2019-01-02
W związku z trwającym procesem aneksowania umów Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmonogram Zasoby” o...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r.

2019-01-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzeni...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za grudzień 2018

2018-12-31
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za grudzień 2018 w postaci plików R_UMX oraz Z_WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425...

Udostępnienie przez DOW NFZ nowych szablonów rozliczeniowych za wrzesień, październik i listopad 2018

2018-12-31
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały pliki R UMX za wrzesień, październik i listopad w związku ze zmianą współczynników oraz stawki kapitacyjnej na liście lekarza Podstawowej Opieki...

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2018-12-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 roku zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...