logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Informacja nt. przekazywania danych sprawozdawczych za 2017 rok

2018-01-19
W nawiązaniu do komunikatu z 4 stycznia 2018 roku pt. „WAŻNA informacja nt. ostatecznego terminu przekazania danych sprawozdawczych za 2017 rok” Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu...

WAG.261.3.1.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2018-01-19
Dostawa samochodów osobowych dla DOW NFZ...

WAŻNE - dot. obowiązków sprawozdawczych i terminu weryfikacji m.in. czwartego kwartału 2017 roku

2018-01-19
W związku ze zbliżającym się okresem wyliczania wartości ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy styczeń czerwiec 2018 roku przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Mi...

Dotyczy kolejek oczekujących

2018-01-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w nawiązaniu do wątpliwości dotyczących prowadzenia list oczekujących, publikuje odpowiedzi przekazane przez Centralę Narodowego Funduszu...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy - dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram - Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 stycznia 2018 roku.

2018-01-18
W związku z trwającym procesem aneksowania umów Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu po raz kolejny przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmo...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

2018-01-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 16.01.2018r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju le...

05/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-01-16
Starszy Specjalista Wydział Kontroli Dział ds. Realizacji Kontroli Wymiar etatu 2,0 Miejsce pracy Wrocław...

Komunikat dla świadczeniodawców składających wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń

2018-01-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 89 2017 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wnio...

WI.261.50.2017 - Zaproszenie do składania ofert

2018-01-15
Dostawa wkładów drukujących dla DOW NFZ...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-01-11
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 10 stycznia 2018 roku, Agencja wystąpiła z wni...

04/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-01-10
Starszy referent Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Monitorowania, Analiz Medycznych i Planowania Świadczeń Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Pomoc medyczna w czasie ferii zimowych

2018-01-10
Czas ferii zimowych to czas wzmożonych wyjazdów zagranicznych i krajowych oraz intensywnego uprawiania sportów zimowych. Narodowy Fundusz Zdrowia – w trosce o bezpieczny wypoczynek – przypomina na jak...

WAG.261.2.4.2017 - Zaproszenie do składania ofert

2018-01-10
Dostawa papieru kserograficznego...

03/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-01-08
Referent Wydział Organizacyjny Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy - dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram - Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 stycznia 2018 roku.

2018-01-05
W związku z trwającym procesem aneksowania umów Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmonogram Zasoby” o...

WAŻNA informacja nt. ostatecznego terminu przekazania danych sprawozdawczych za 2017 rok

2018-01-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015...

Podstawy prawne RTM 2018

2018-01-04
USTAWY Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych j.t. Dz.U.2017.1938 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o św...

Przedłużenie terminu zaczytywania plików całościowych POZ/KAOS za styczeń 2018 r.

2018-01-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że pliki z listami podopiecznych POZ KAOS będą importowane zaczytywane do SINFZ do 10 stycznia 2018 r. do godziny 24...

02/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-01-04
Specjalista Delegatura DOW NFZ w Legnicy Miejsce pracy Legnica Wymiar etatu 1,0...

01/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-01-04
Starszy Specjalista Lekarz balneolog lub lekarz rehabilitacji medycznej Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,00 Vacat 2...