logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

2018-04-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż z dniem 31 maja 2018 roku kończy się okres przejściowy przewidziany w Ustawie z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterape...

Komunikat dla świadczeniodawców

2018-04-18
DOW NFZ, na podstawie komunikatu zamieszczonego 5 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej Centrali Funduszu, informuje, iż od dnia 1 lipca 2018 r. zablokowana zostanie możliwość przekazywania do sy...

Zmiany w zakresie pobierania numerów recept

2018-04-18
Komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie zmian w zakresie pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty Narodowy Fundusz Zdrowia informuje...

WAG.261.3.4.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2018-04-17
Zakup 14 sztuk zasilaczy awaryjnych...

Konkurs na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej POZ PLUS

2018-04-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że działając podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2017.1938...

18/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-04-16
Starszy referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Sekcja ds. eWUŚ Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

WAG.261.1.31.2018 - Zaproszenie do składania ofert

2018-04-13
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sanitariatów i modernizacji pionów kanalizacyjnych w budynku DOW NFZ we Wrocławiu ul. Joannitów 6...

WAG.261.1.2018 - Zaproszenie do składania ofert

2018-04-13
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną w budynku DOW NFZ we Wrocławiu przy ul. Joannitów 6....

Dotyczy świadczeniodawców realizujących świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (ANKIETA)

2018-04-11
W związku z zarządzeniem nr 16 2018 DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

Komunikat AOTMiT

2018-04-11
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. „Prezes Agencji Oceny...

Komunikat dot. realizacji świadczenia jednostkowego 5.05.00.0000097– podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży

2018-04-11
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi realizacji świadczenia jednostkowego 5.05.00.0000097 – podanie immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD ujemnej w 28 30 tygodniu ciąży wyjaśniam, że...

17/2018 - Ogłoszenie o naborze - Ogłoszenie o naborze

2018-04-10
Referent Delegatura DOW NFZ w Wałbrzychu Miejsce pracy Wałbrzych Wymiar etatu 1,0...

Komunikat dotyczący cen jednostek rozliczeniowych w roku 2018 w rodzajach świadczeń: AOS, LSZ, PSY, REH, STM, PRO, SOK, SPO, OPH, PDT

2018-04-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu przedstawia cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2018 w rodzajach świadczeń · ambulatoryjna opieka specjalistyczna · leczen...

Dzień zdrowia we Wrocławiu

2018-04-06
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ wraz z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają na Dzień Zdrowia we Wrocławiu bezpłatne porady specjalistów, badania i pomiary, edukacja zdrowotna. Przy...

16/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-04-05
Starszy Specjalista Wydział Kontroli Dział ds. Realizacji Kontroli Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 2,0...

15/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-04-05
Starszy referent Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

14/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-04-04
Starszy referent Wydział ds. Służb Mundurowych Sekcja Ratownictwa Medycznego Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Dotyczy słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

2018-04-03
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń...

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

2018-04-03
Minister zdrowia zapewnia pacjentom z ustawy Za Życiem korzystne zasady dofinansowania środków absorpcyjnych Szczegóły na stronie https www.gov.pl zdrowie minister zdrowia zapewnia pacjentom ko...

Zapewnienie przez świadczeniodawców bezpłatnych leków, wyrobów medycznych i innych materiałów koniecznych do wykonania świadczenia na podstawie umowy

2018-04-03
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina wszystkim Świadczeniodawcom, że zgodnie z zawartą z NFZ umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są oni zobowiązani do przestrzegania zasad wynikają...