logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Warunki realizacji świadczeń w poradni przyszpitalnej

2017-09-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z § 10 Zarządzenia Nr 69 2017 DSOZ z późn. zm. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017...

Bezpłatna spirometria w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

2017-09-22
W dniach 25 30 września 2017 roku w godzinach od 15.00 do 17.00, a w sobotę od 10.00 do 14.00 Regionalna Przychodnia Specjalistyczna Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zaprasza na bezpła...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2017-09-20
W załączeniu ogłoszenia o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 01 17 000954 REH 05 1 05.1310.209.02 01 wniesione przez NZOZ PROVITA J.Słobodzian, W.Słobodzian Spółka Komandytowa...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołań

2017-09-20
W załączeniu publikowane są decyzje dotyczące rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięcia postępowania 1. Nr 01 17 000806 REH 05 1 05.1310.208.02 01 wniesione przez Józefa Jarosz decyzja Nr 45 2017 o...

Ofertowanie - 10.70.0919

2017-09-20
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.70.0919 . Zmiany w wersji Wykonano poprawkę w zakresie funkcjonalności edycji listy współrealizatorów dla postępowań KOS Zawał....

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których okres obowiązywania zakończy się z dniem 30.09.2017r.

2017-09-19
W oparciu o przepisy § 23 ust. 1 i § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015. w spra...

Dlla świadczeniodawców realizujących PROGRAMY LEKOWE (dotyczy uzupełniania danych w SMPT )

2017-09-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że od 1 lipca 2017 roku, zgodnie z zapisami art. 188c ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki...

NFZ o sieci szpitali w ramach Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia.

2017-09-19
W sobotę 23 września Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do stoiska informacyjnego prowadzonego w ramach Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia na Wyspie Słodowej we Wrocławiu. W godzinach od 12...

Środa z siecią szpitali w Głogowskim Szpitalu Powiatowym

2017-09-18
Gdzie będziemy się leczyć po wejściu w życie sieci szpitali Jak powinna wyglądać kompleksowa opieka nad pacjentem W każdą środę września, odpowiedzi na te i inne pytania udzielają pracownicy Narodow...

Dotyczy świadczeniodawców, którzy złożyli wnioski o objęcie umową PSZ świadczeń opieki kompleksowej (KOS - zawał)

2017-09-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ informuje, że świadczeniodawcy, którzy zadeklarowali chęć realizacji świadczeń kompleksowych określonych w przepisach wydanych na p...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2017-09-15
W załączeniu publikowana jest decyzja dotycząca rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania 1. Nr 01 17 000693 STM 07 1 07.0000.218.02 01 wniesione przez pana Zygmunta Fala decyzja Nr...

Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej

2017-09-15
Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm. Zarządzenie Prezesa Na...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2017-09-15
W załączeniu publikowana jest decyzja dotycząca rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania 1. Nr 01 17 000912 OPH 15 1 15.2180.027.02 01 wniesione przez Ewę Lisiewską decyzja Nr 43 201...

40/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-09-14
Starszy referent Dział Programów Terapeutycznych i Chemioterapii Wydział Gospodarki Lekami Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Ważny komunikat w sprawie recept wystawionych pacjentom nieuprawnionym

2017-09-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych w Państw...

Ofertowanie - 10.68.0911

2017-09-14
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.68.0911 . Zmiany w wersji Usunięto błąd występujący podczas eksportu sekcji Profile medyczne harmonogram pliku elektronicznej ofe...

39/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-09-12
Starszy Specjalista Wydział Kontroli Dział ds. Realizacji Kontroli Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Informacja dotycząca wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2017-09-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartościach umów na okres od 01.10.201...

Środa z siecią szpitali w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

2017-09-11
1 października wchodzą w życie przepisy ustawy tworzącej sieć szpitali system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Gdzie będziemy się leczyć po wejściu w życie sieci sz...

Ofertowanie - 10.67.0908

2017-09-11
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.67.0908 . Zmiany w wersji Dostosowano aplikację w celu obsługi wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ w zakresie Komp...