logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Ofertowanie 10.55.0522

2017-05-24
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.55.0522 . Wersja 10.55.0522 2017 05 22 Wykonano poprawkę w zakresie działania instalatora aplikacji Ofertowanie. Wykonano poprawkę...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2017-05-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 25 maja 2017 roku o godzinie 11.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej przy ulicy Matejki 6 we Wrocławiu, odbędzie się spotkanie d...

Badajcie się Drogie Mamy, bo my Dzieci Was Kochamy!

2017-05-23
Ponad 77 tysięcy laurek z hasłem „Badajcie się Drogie Mamy, bo my Dzieci Was Kochamy” już po raz 8 przekazał Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ do 870 przedszkoli na Dolnym Śląsku z okazji Dnia Matki....

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2017-05-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U....

Ofertowanie 10.54.0517

2017-05-22
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.54.0517 . Zmiany w wersji Wykonano zmianę zasad wskazywania zakresów świadczeń w pozycji oferty dla przypadku uzupełnienia już po...

23/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-05-19
Starszy Specjalista Wydział Kontroli Sekcja ds. Realizacji Kontroli Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2017-05-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U....

22/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-05-19
Kierowca Wydział Administracyjno Gospodarczy Sekcja ds. Transportu Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

21/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-05-18
Starszy referent Wydział ds. Służb Mundurowych Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

2017-05-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe

2017-05-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U....

KOMUNIKAT DYREKTORA DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA O ROZPOCZĘCIU KWALIFIKACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW DO SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2017-05-16
Działając na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 844 , informuję o rozpoczęciu kw...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne, w zakresie Program badań prenatalnych

2017-05-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U....

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie kontraktowania świadczeń w zakresie badania prenatalne (PRO)

2017-05-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ informuje, że 19 maja 2017 roku piątek o godzinie 10.30 w siedzibie DOW NFZ przy ulicy Joannitów 6 we Wrocławiu w gabinecie zastę...

Informacja MZ dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych – czytaj szczegóły

2017-05-15
Informacja MZ dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych – czytaj szczegóły...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

2017-05-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U....

Dot.: finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2017-05-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia aktualne załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w s...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołań

2017-05-11
W załączeniu ogłoszenia o wniesieniu odwołań od rozstrzygnięcia postępowań 1. Nr 01 17 000041 SPO 14 1 14.2142.026.04 01 wniesione przez MEDICA Emanuela Burnat Niechwidowicz Edyta Turbak Spółka Ja...

Dla osób uprawnionych do wystawiania recept

2017-05-10
Komunikat w sprawie kontroli przestrzegania zasad wystawiania recept ze szczególnym uwzględnieniem wskazań refundacyjnych Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ przypo...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2017-05-09
W załączeniu ogłoszenie o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania 1. Nr 01 17 000126 OPH 15 1 15.2180.027.02 01 wniesione przez Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o....