logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2019 - 31.12.2021

2018-11-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...

Od 1 października zmieniają się miejsca udzielania świadczeń w zakresie badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej

2018-09-25
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 października 2018 roku obowiązują nowe umowy w zakresie badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Obecnie takie badania będą rea...

WAŻNA informacja nt. terminu przekazania danych sprawozdawczych za 2018 rok

2019-01-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 ro...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r.

2019-01-11
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania do Oddziału informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019r., Dolnoślą...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r.

2019-01-11
W związku z ogłoszeniem w dniu 8 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki...