Strona dla Ubezpieczonych, Pacjentów (shift+4) Strona dla Świadczeniodawców (shift+5) Strona dla Farmaceutów, Lekarzy (shift+6)
wydrukuj     zamknij
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
z dnia 2011-10-28

 

   

DOW NFZ informuje, iż w dniu 28.10.2011r  poprzez Portal Świadczeniodawcy zamieszczono pliki dedykowane poszczególnym świadczeniodawcom zawierające propozycje finansowe na rok 2012 co jest zgodne § 32.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r., w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.08.81.484) tj:

 

"1. W przypadku gdy umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż rok, kwota zobowiązania w poszczególnych zakresach na następne okresy rozliczeniowe ustalana jest corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, o ile strony nie postanowią inaczej. W tym samym terminie ustalane są warunki finansowania świadczeń w umowie niezawierającej kwoty zobowiązania.

2. Ustalenie warunków finansowania, o którym mowa wyżej następuje w drodze zmiany umowy".

 

Terminy spotkań ze Świadczeniodawcami w sprawie ustalenia wartości umów na 2012 rok zostaną ustalone indywidualnie, a stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie.

Genowefa Ulman
p.o. Dyrektora DOW NFZ

  Tel. 71 7979432, 7979230, 7979383